Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

FELHÍVÁS az AranyAsszonyokhoz!

2009.08.10

Áldott  Lányai, Asszonyai ÉGI Királynőnknek, NagyBoldogAsszonyunknak, BabbA-nak, a NAP-ba Öltözött Asszony-nak !
Áldott  Magyar  RimaLányok, AranyAsszonyok,
Áldott  Anyáim, Hugaim, ArA-im,
Mennyek Asszonyai,
Ti, a REMÉNYSÉG  hordozói, az eljövendő SZÜLŐI !


A  Ti  időtök  VAN  MOST. ELÉRKEZETT. Hosszú vajúdás után.....SZÜLETIK, SZÜLITEK !

EZT  az IDŐ-t  várták eleink ŐS idők óta, lehet 3o ezer ÉV, lehet  15 ezer, lehet 2 ezer, mind EGY ! A FÉNY-t  várták, a FÉNY-t vágyták VISSZA .
Az  IGAZ-ság HATALMÁ-nak  visszatértét.  A  SZER-elem KIRÁLYSÁGÁT, ahol  a SZABADSÁG  a  lét- forma, a létezés formája.


2009. NagyBoldogAsszony hava (az év 8. hava) NagyBoldogAsszony NAP-ján,  15.-én  ÉGI KIRÁLY-NŐnk  BEÖLTÖZIK  NAP-ruhájába, a FÉNY-ruhába!

Isten-szülő MÁRIA  Mennybe EMELTETIK  TESTI  ÖNVALÓJÁBAN  ...!  Magyarok ÉGI KirályNŐ-je ELJÖN, s harcba száll ÉRETTÜNK, VELÜNK!

Ha emlékeztek, Karácsony előtt  sohasem tapasztalt CSEND  volt. Most  is  az  van !  VIZET  VÁR  a MINDEN-ek.....SZOMJAZZÁK az ÉLET  VIZÉT.

Nézzetek LELKETEK-be ! Mit láttok? Mit ÉREZ-tek?  VÁRAKOZÁST !  Sokan VÁGYAKOZÁST....!  Megelégíttettek hamarost.

Várjuk a Mennyek Asszonyát, várjuk a VŐLEGÉNYt. MOST  nem alhatunk ! Virrasztunk. Közeleg a MENNYEKZŐ!  A SZENT  FOGADALOM,  a SZENT NÁSZ  : Ég, és Föld SZERelme BETELJESÜLÉSE.....a Krisztus-Terv ! A TITOK !

Megkínzott, megcsonkított  Szent KORONA Őfelsége ÚJ-ra ÉLED. VÁLTOZÁSBAN van. ÚJ-já SZÜLETIK ! Mária Koronája felragyog ! DICSŐSÉGE  MEGÁLLÍTHATATLAN......

LÉLEKBEN  eggyé kell válnunk, s meg kell mutatnunk magunkat ÉGi KirályNŐnknek, ÉGi Királyunknak.

Szombaton, NagyBoldogAsszony NAP-ján  RENDEZZETEK  ÜNNEPEKET  a gondjaitokra bízott Szent Helyeken NAGYOBBAT, MINDEN EDDIGINÉL !
SZEBBET  minden eddiginél ! EMELKEDETTEBBET  minden eddiginél ! EGYSÉGESEBBET  minden eddiginél ! VÁGYAKOZÓBBAT minden eddiginél.

S mindenkinek mondjátok el: MÁRIÁT  VÁRJUK, mert JÖN !
ISTENI ANYÁNK
   - akinél mindannyiunk Kegyelme van -  ÉRKEZIK ! ....

Ez olyan, mint amikor az ÓVODÁSOK  éneklik a "süss fel Nap"-ot, és a NAP  tényleg KISÜT ! HÍVJUK ÉGI ANYÁNKAT, mert itt az ideje, s EGYÜTT  KELL  LENNÜNK, EGYÜTT kell HÍVNUNK......s ....................Ő  TÉNYLEG  JÖN !!!

11.-én Délben lesz PONTOSAN 1O  éve a TELJES  NAP-fogyatkozásnak ! Emlékeztek? Hányunk ÉLETE  FORDULT MEG AKKOR ? Sokunké....
MOST  MINDENKIÉ......!  FIGYELjETEK !!!

MINDENHOL, MINDENKINEK MONDJÁTOK EL, hogy a MAGYARság EGY-be GYŰLIK, hogy ÉGi KirályNŐjét  HÍVJA, s FOGADJA !!!!

                  Egy ELKÉPZELHETETLEN NAGY CSODA  VAN KÉSZÜLŐBEN, AMELYNEK MI  MIND  RÉSZESEI, S TANUI  VAGYUNK !


Kérlek, mondd el mindenkinek, hogy a Magyarok Gyűlnek ! Mindenkit hívj Bösztörpusztára, 21.-ére,22.-ére,23.-ára. A tudatos, tenni akaró és teremteni képes Magyarok MOST  teremteni fognak......
Nem a Magyar seregszemle, vagy a rendezvény maga, amiért hívnunk KELL a többieket, hanem az az ÉG-i esemény, ami ott KÉSZÜLŐDIK !

Tápai Dóra  Asszony  elkészítette  azokat a viseleti ruhákat, amik segítenek méltóképp MEGJELENNI Anyánk színe előtt, vegyétek fel Vele a kapcsolatot, (tapai.dora@mblp.hu) mert a hímzés még hátra van, - jómagam még keresem azt a nemez süvegest, aki elkészíti a fehér/Arany  süvegeket.

Szerelmetes  hűséggel, és boldogsággal,

Mi
EGY
ütt